Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 2015/2016

Slovenski gledališki letopis 2015/2016 je štiriindvajseti po vrsti in je obenem 29. nadaljevanje stoletnega Repertoarja slovenskih gledališč (1867–1967). Temelji na spletno dosegljivi bazi podatkov o slovenski gledališki produkciji (na portalu www.sigledal.org), a tam zbrane podatke tudi bistveno nadgrajuje – z uvodniki, podatki o festivalih in nagradah, s podatki o reprizah in gostovanjih, s povzetkom in primerjavo podatkov med konkretnimi gledališči (na statistični tabeli).

 

Prikazuje 228 detajlno popisanih premiernih uprizoritev in 268 repriz slovenskih institucionalnih, zunajinstitucionalnih ter tudi vidnejših polpoklicnih gledališč in gledaliških skupin. A število premier, ki ga izkazuje ta formalna statistika, je nerealno visoko. V njem je namreč zajetih kar 40 koprodukcij, kar pomeni, da je premier realno 188. Precejšnje, čeprav težko eksaktno opredeljivo je med premierami tudi število tako imenovanih psevdopremier, pri katerih gre pogosto za gostovanja tretjih gledališč na odrih širokosrčnih gledaliških hiš ali tudi le za posojanje prostora in tehnike slednjim. Da gledališča take uprizoritve oziroma predstave formalno vodijo kot premiere, za to imajo gotovo svoje razloge, vendar pa s tem (pred očmi kreatorjev kulturne politike in recipientov) zamegljujejo realno podobo slovenske gledališko-produkcijske stvarnosti. Zato (tudi zato) je treba podatke, ki jih prinaša Letopis, razumeti v primerjalnem kontekstu detajlov in celote.

 

Tudi letošnji Letopis v skladu s svojim konceptom celostno prikazuje premiere, reprize in gostovanja v posameznih gledališčih ter zunaj njih, nadrobno opisuje festivale ter priznanja in nagrade, podeljene gledališčnikom, prinaša pa tudi že omenjeno podrobno in celostno statistiko. Ta pri vsakem gledališču (in kumulativno) prikazuje razmerja med uprizorjenimi slovenskimi in neslovenskimi avtorji, med premierami in reprizami in hkrati navaja število vseh gostovanj, vseh odigranih predstav in privabljenih gledalcev. Različni registri uporabniku olajšajo pot do uprizoritev; iskano premiero je denimo mogoče najti po kronološkem principu znotraj posameznega gledališča v I. kazalu, po njenem avtorju v II. kazalu, njenem naslovu v III. kazalu, ali po sodelujočih pri njej v kazalu IV.

 

Statistična razpredelnica v vodoravnih vrsticah ilustrira bolj ali manj uspešne zgodbe posameznih gledališč, navpik pa prinaša seštevke vseslovenske produkcije v sezoni 2015/16: skupno število vseh igranih del, število igranih slovenskih avtorjev, število igranih tujih avtorjev, število premier, repriz, gostovanj in vseh ponovitev; tam lahko tudi preberemo, da je obisk v slovenskem gledališču v obravnavani sezoni dosegel dobrih 900.000 gledalcev.

 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

 

Spremne interpretacije: 

Nika Leskovšek: Pogled na gledališko sezono 2015/2016

Gregor Pompe: Pogled na operno sezono 2015/16

Nataša Berce: Med institucijo in svobodo. Pogled na baletno-plesno sezono 2015/16

Nika Arhar: Osrednje tendence lutkovnega ustvarjanja in konteksta: Iskanje sinergije v povezovanju strok in inovativnost lutkovnega medija. Pogled na lutkovno sezono 2015/2016

344 str.; 23,9 x 16,9 cm

Slovenski jezik

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Maloprodajna cena: 18 EUR

Spletna prodaja

 

Read

Drugo