Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 2012/2013

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Spremna besedila:

Zala Dobovšek: Navzven po starem, v podrobnostih vendarle premiki

Stanislav Koblar: Ni nobena šala voditi v naših razmerah Opero

Andreja Kopač: “Druga svoboda” slovenskega sodobnega plesa

Uroš Trefalt: Otroci, pihajte, pihjajte!

 

260 str.; 24,8 x 16,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Drugo