Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 2010/2011

Slovenski gledališki letopis 2010/2011 zajema 181 premiernih uprizoritev in 221 različnih repriz predstav, ki so se v sezoni 2010/2011 zgodile v 54 slovenskih institucionalnih, zunajinstitucionalnih in tudi v vidnejših polpoklicnih gledališčih in gledaliških skupinah. Ena od izstopajočih značilnosti sezone so številne koprodukcije med repertoarnimi gledališči, kot tudi med repertoarnimi gledališči in zunajinstitucionalno produkcijo (skupno število premier v obravnavani sezoni zajema 21 koprodukcij).

 

Letopis prikazuje gostovanja v posameznih gledališčih, opisuje festivale ter priznanja in nagrade, prinaša pa tudi celovito bibliografijo knjig, serijskih publikacij in člankov s področja gledališča, vključno z recenzijami, objavljenimi v obravnavanem obdobju. Bibliografija knjig, člankov in serijskih publikacij šteje 669 enot, to pa priča tudi o razvejanosti refleksije o gledališki produkciji. Izbrani strokovni spremljevalci gledališkega dogajanja v uvodu interpretirajo repertoarne, vsebinske in estetske vidike gledaliških uprizoritev v sezoni. Publikacija s celostnim pristopom evidentira gledališko dogajanje v sezoni, v kateri so poklicna dramska, operna, baletna, plesna in lutkovna gledališča ponudila ljubiteljem odrskih umetnosti 402 različnih uprizoritev in odigrala 5.290 predstav, na ta način pa privabila 1.052.655 gledalcev.

 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Bibliografija knjig, člankov in serijskih publikacij: Simona Ješelnik

Spremna besedila:

Gregor Butala: V precepu med željami in (z)možnostmi; Pogled na gledališko sezono 2010/2011
Gregor Pompe: Pogled na slovensko operno sezono 2010/2011
Neja Kos: Vse več stvaritev, vse manj izvirnosti; Pregled plesne sezone 2010/2011
Mojca Kreft: Premišljevanja o lutkovni sezoni 2010/2011

 

Baza podatkov o slovenskem gledališču od ustanovitve Dramatične društva leta 1867 je dosegljiva tudi na spletnem portalu www.sigledal.org

 

Cena: 18,00 evr

332 str.; 24,8 x 16,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Drugo