Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 2005/2006

Devetnajsto razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoar slovenskih gledališč 1867-1967

 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Bibliografija knjig, člankov in serijskih publikacij: Simona Ješelnik

Spremna besedila:

Amelia Kraigher: Razpeti med včeraj in jutri; Pogled na gledališko sezono 2005/2006
Gregor Pompe: Pregled slovenske operne ustvarjalnosti v sezoni 2005/06
Neja Kos: Pregled slovenske plesne ustvarjalnosti v sezoni 2005/2006
Saša Jovanović: Pogled na lutkovno sezono 2005/2006

 

Publikacija, ki je kot Repertoar slovenskih gledališč prvič izšla ob stoletnici ustanovitve Dramatičnega društva, kasneje pa se je preimenovala v Slovenski gledališki letopis, se v svoji devetnajsti razširjeni izdaji posveča gledališki sezoni 2005/2006.

 

Pričujoči letopis zajema 192 premiernih uprizoritev in 206 repriz 62 slovenskih institucionalnih, zunajinstitucionalnih in vidnejših polpoklicnih gledališč ter gledaliških skupin. Prikazuje gostovanja v posameznih gledališčih in zunaj njih, opisuje festivale ter priznanja in nagrade, prinaša podrobno in celostno statistiko ter nenazadnje bibliografijo knjig, serijskih publikacij in člankov s področja gledališč, še zlasti recenzije, ki so bile objavljene v tem obdobju.

 

Različni registri uporabniku olajšajo pot do posamezne uprizoritve. Izbrani kritiški spremljevalci gledališkega dogajanja pa v preglednih zapisih interpretirajo repertoarne, vsebinske in estetske vidike gledaliških uprizoritev v slovenskih dramskih, opernih, baletnih in lutkovnih gledališčih v obravnavani gledališki sezoni. Publikacija evidentira dogajanje v sezoni, v kateri so poklicna dramska, operna, baletna, plesna in lutkovna gledališča ljubiteljem odrskih umetnosti ponudila 392 različnih uprizoritev in odigrala 5.345 predstav, ki so privabile več kot 1.100.000 obiskovalcev.

 

 

324 str.; 24,8 x 16,5 cm
slv
Periodična publikacija
ISSN 1318-3567

Drugo