Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 2004/2005

Osemnajsto razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoar slovenskih gledališč 1867–1967

 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Bibliografija knjig, člankov in serijskih publikacij: Simona Ješelnik

Spremna besedila:

Vesna Jurca Tadel: V znamenju Karamazovih in Cankarja; Pogled na sezono 2004/05
Ingrid Mager: Potreba po operno – scensko in muzikalno – novem; Pogled na operno sezono 2004/2005
Rok Vevar: Slovenski ples na zemljevidu sveta; Pogled na sezono 2004/05
Gregor Butala: Potrditev vrednosti lutke; Pogled na lutkovno sezono 2004/2005

 

Osemnajsto razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoar slovenskih gledališč 1867 -1967, ki obravnava sezono 2004/2005, zajema 194 premiernih uprizoritev in 194 različnih repriz v 68 slovenskih institucionalnih, zunajinstitucionalnih in v tudi v vidnejših polpoklicnih gledališčih in gledaliških skupinah. Publikacija prikazuje gostovanja v posameznih gledališčih in zunaj njih, popisuje festivale ter priznanja in nagrade, prinaša celostno statistiko ter bibliografijo knjig, serijskih publikacij in člankov s področja gledališča.

 

Knjigo uvajajo strokovni pregledi sezone 2004/2005 v slovenskih poklicnih dramskih, opernih, baletnih in lutkovnih gledališčih.

 

308 str.; 24,8 x 16,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Drugo