Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 2000/2001

Štirinajsto razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoar slovenskih gledališč 1867-1967

 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Bibliografija knjig, člankov in serijskih publikacij: Katarina Kocijančič

Spremna besedila:

Vilma Štritof Čretnik: Pogled na gledališko sezono 2000/2001
Barbara Švrljuga: Pogled na operno sezono 2000/2001
Amelia Kraigher: Balet in sodobni ples – pogled na sezono 2000/01; Perpetuum mobile slovenskega plesa
Jelena Sitar-Cvetko: Lutke v novo obdobje

 

Slovenski gledališki letopis je redna publikacija Slovenskega gledališkega muzeja, nepogrešljiva za vse, ki se ukvarjajo s posameznimi gledališkimi uprizoritvami in z njihovimi ustvarjalci, kot tudi s strokovnimi zapisi o njih v tiskanih medijih.

 

Štirinajsto razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoarja slovenskih gledališč 1867-1967 obravnava sezono 2000/2001. V uvodu podaja pregled sezone po posameznih umetniških zvrsteh, nato pa z različnimi registri uporabniku olajša pot do uprizoritev. Podrobno popisuje 141 premiernih uprizoritev in repriz, ki so se zgodile v 47 slovenskih institucionalnih, zunajinstitucionalnih in tudi v vidnejših polpoklicnih gledališčih in gledaliških skupinah. Prikazuje gostovanja v posameznih gledališčih, festivale, priznanja in nagrade, ki so bile podeljene ustvarjalcem. Prav tako prinaša celostno statistiko ter bibliografijo knjig, serijskih publikacij in člankov s področja gledališča, še zlasti recenzij, objavljenih v obravnavanem obdobju.

 

288 str.; 24,8 x 16,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Drugo