Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 1994/1995

Osmo razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoarja slovenskih gledališč 1867-1967

 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Bibliografija knjig, člankov in serijskih publikacij: Mojca Kaufman

 

Spremna besedila:

Jernej Novak: Pogled na sezono 1994/95 slovenskih dramskih gledališč

Peter Bedjanič: Pogled na operno sezono 1994/95

Andreja Tauber: Plesalec potrebuje veliko predstav; V Sloveniji je premalo ponovitev premier; Pogled na baletno-plesno sezono 1994/95

Edi Majaron: Spet v znamenju slovenskih besedil; Pogled na lutkovno sezono 1994/95

 

Osmo razširjeno nadaljevanje Repertoarja slovenskih gledališč 1867-1967 zajema statistično preglednico obravnavane sezone.

 

Ta pokaže, da je gledališka sezona ponudila 212 različnih uprizoritev. Vseh predstav (ponovitev) je bilo v omenjeni sezoni 3520, ogledalo pa se jih je 778.882 gledalcev. Gostovanj je bilo 878.

 

292 str. ; 24,8 x 16,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Drugo