Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 1993/1994

Sedmo razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoarja slovenskih gledališč 1867-1967

 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Bibliografija knjig, člankov in serijskih publikacij: Mojca Kaufman

 

Spremna besedila:

Vasja Predan: Pogled na sezono 1993/94 slovenskih dramskih gledališč

Pavel Mihelčič: Lastovka je odletela; Pogled na slovensko operno sezono

Henrik Neubauer: Dober znak za prihodnost; Ples v Sloveniji

Uroš Trefalt: Pogled na lutkovno sezono 1993/94

 

244 str. ; 24,8 x 16,5 cm
slv
Periodična publikacija
ISSN 1318-3567

Drugo