Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 1992/1993

Šesto razširjeno nadaljevanje bibliografije Repertoar slovenskih gledališč 1867-1967

 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Bibliografija knjig in serijskih publikacij: Lidija Wagner

Spremna beseda: Albert Kos

 

Ko je Godišnjak jugoslovenskih pozorišta z razpadom Jugoslavije leta 1990 prenehal izhajati, so Repertoar slovenskih gledališč razširili podatki o celotnih zasedbah posameznih predstav. Peto nadaljevanje je pomenilo nekakšno vmesno stopnjo med Repertoarjem in Letopisom, pričujoče nadaljevanje pa že nosi spremenjeno ime. Podatkovno publikacija celovito dokumentira gledališko sezono 1992/93, čeprav vanjo (še) ni zajeto vse gledališko dogajanje na slovenskih tleh. Dosedanjemu bibliografskemu opisu je dodanih nekaj novih gledališč, podatkov in rubrik. Spremenjeni koncept dograjuje pregled festivalskega dogajanja, bibliografija knjig in serijskih publikacij s področja gledališča, kot tudi statistika, s katero naj bi bil postavljeni pogoji za lažje ugotavljanje premen v sociologiji slovenskega gledališča.

 

Kratka spremna študija naj bi množico podatkov smiselno povzela in ubesedila.

 

Letopis prevzema tudi vlogo nekdanjega Godišnjaka jugoslovenskih pozorišta, ki ga je izdajalo Sterijevo pozorje. Zaradi večje uporabnosti in preglednosti široke uprizoritvene dejavnosti v Sloveniji bo frekvenca izhajanja letopisa letna.

 

 

Slovenski gledališki in filmski muzej, 1994

173 str.; 24,8 x 16,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Drugo