Mirko Mahnič (urednik)

Slovenske igre in scenariji – II

Radijske igre in priredbe za radio 1929-1985 (Slovenske igre in scenariji – II)

 

Zbrali: Mirko Bogataj, Slavko Jug, Mojca Kaufman, Slavka Lokar, Mirko Mahnič in Nataša Sosič

Uredil: Mirko Mahnič

 

Ljubljana, Slovenski gledališki in filmski muzej, 1989

355 str.; 24 cm

slv

Drugo