Mirko Mahnič (urednik)

Slovenske igre in scenariji – I

Gledališke igre, prizori in priredbe za oder (Slovenske igre in scenariji – I)

 

Avtor zamisli: Dušan Tomše

Uredil: Mirko Mahnič

 

Zbrala in pripravila: Mojca Kaufman (do 1940) in Adrijan Lah (od 1941 do 1985)

 

Ljubljana: Slovenski gledališki in filmski muzej, 1988

189 str. ; 24 cm

slv

Drugo