Frank Wollman

Slovenska dramatika / Slovinské drama

Leta 1925 je v Bratislavi izšla v češčini napisana knjiga slavista in slovenista Franka Wollmana Slovenska dramatika. Frank Wollman (1888-1969) je bil zavzet proučevalec južnoslovanske dramatike in se je lotil tudi nadvse zahtevnega dela, napisati zgodovino slovenske dramatike od njenih začetkov do leta 1924, ko je bila knjiga končana. V Slovenski dramatiki, ki je izšla skoraj pol stoletja pred Koblarjevo Slovensko dramatiko I/II. (1972/73), avtor obravnava okoli 400 dramskih besedil 62 slovenskih avtorjev in je v svojih ocenah nadvse izviren. Pri proučevanju slovenske dramatike je uporabljal tudi primerjalno metodo in tako marsikaterega slovenskega avtorja primerjal z drugimi evropskimi avtorji; še posebno pozornost je posvetil Veroniki Deseniški Otona Župančiča (pri čemer polemizira s sodbo Josipa Vidmarja o tej drami) in celotnemu dramskemu opusu Ivana Cankarja. Omenjena avtorja je postavil v sam vrh slovenske in tudi tedanje evropske dramatike.

 

Wollmanova knjiga, ki je po mnenju Franceta Koblarja »prva celovita predstavitev vsebinskega jedra in razvoja, prva sinteza motivov in idej v slovenski dramatiki«, je v vseh pogledih zanimiva in še danes aktualna knjiga o slovenski dramatiki, kot tudi o slovenskem gledališču, saj je Wollman razmišljal tako o dramatiki kot o njeni odrski materializaciji. Izid Wollmanove knjige ne poplača le dolga predanemu češkemu raziskovalcu z začetka 20. stoletja, ampak gre tudi za prevod »epohalnega dela« (kot je knjigo poimenoval akademik Dušan Moravec), ki pomeni prvo znanstveno študijo o slovenski dramatiki. Ne pozabimo, da Anton Trstenjak v Slovenskem gledališču zapiše: “Zgodovina gledaliških predstav in slovenske dramatične književnosti iz leta 1892 je  vendarle šele prvi poizkus popisa dramskih avtorjev in njihovih del”.

 

Predstavitev knjige

 

Prevod dela: dr. Frank Wollman: Slovinské drama, Bratislava 1925

Prevod, uvod, opombe: Adrijan Lah

Seznam gledaliških iger, ki jih Wollman omenja v svoji knjigi: Andrijan Lah

 

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2004

407 str. : fotogr.; 22 x 16 cm

slv, povzetek v francoščini

ISBN 961-6218-77-8

Drugo