15. julij–15. december 2016

Slovenska dramatika in prva svetovna vojna

Velika vojna je bila že v času bojev na frontah vse do danes literarna snov številnih slovenskih pesnikov in pisateljev. Med približno dvajsetimi dramskimi teksti, ki obravnavajo dogajanje v prvi svetovni vojni, je tudi besedilo Pavla Golie z naslovom Dobrudža 1916. Ob stoletnici bojev na balkanski fronti, ki jih obravnava, ga objavljamo na našem spletnem portalu Digitalna knjižnica.

 

Ob tej priložnosti tako na spletu kot na razstavi predstavljamo naše gradivo, povezano s prvo svetovno vojno. Prikaz literature smo zaradi obsežnosti razdelili na nekaj poglavij: Prva svetovna vojna in slovenska dramatika, Drame o prvi svetovni vojni v literarnih revijah (Slovan, Dom in svet, Ljubljanski zvon), Knjižne izdaje dramskih besedil s tematiko velike vojne, Knjižne izdaje dram, ki so izšle ob stoletnici prve svetovne vojne in Prva svetovna vojna in slovensko gledališče.

Drugo