Aleš Jan

SLIŠATI SLIKO, VIDETI ZVOK – Zgodovina radijske igre v Sloveniji

Knjiga Aleša Jana SLIŠATI SLIKO, VIDETI ZVOK – Zgodovina radijske igre v Sloveniji obravnava zgodovino radijske igre v slovenskem kulturnem prostoru od njenih začetkov do danes. Je »hibrid med zgodovinjenjem, teoretizacijo in pričevanjem o tem pomembnem mediju in zvrsti slovenske sodobne besedne in medijske umetnosti,« kot je zapisal recenzent dr. Tomaž Toporišič. O knjigi je mag. Matej Venier, avtor spremne besede, zapisal: »Slovenska radijska igra je na prelomni točki, ko bo bodisi izginila kot kačji rep ali pa bo dobila nove spodbude in začela v večji meri nagovarjati slehernika v njegovi eksistencialni razsežnosti. Delo Aleša Jana /…/ je javnosti predstavljeno v pomenljivem času, ob 90-letnici delovanja Radia Slovenija, /…/ in morda v zadnjem trenutku, ko ima sodobna slovenska radijska igra še kontinuirano in neposredno povezavo z njenimi umetniškimi in razvojnimi dosežki skozi devetdesetletno zgodovino. Janova knjiga je neizbrisen pomnik slovenske radijske igre in umetniške produkcije Radia Slovenije, nedvomno pa bo pripomogla tudi k temu, da bodo ustvarjalci slovenske radijske igre poiskali prave odgovore na težave, v katerih se je znašla.« qwe

 

https://www.facebook.com/SLOGI.SI/videos/2097726783874864/

 

Aleš Jan (1943, Ljubljana) je leta 1968 diplomiral iz gledališke in radijske režije na ljubljanski AGRFT. Nato se je redno zaposlil na Radiu Ljubljana, s katerim je kontinuirano sodeloval že od leta 1950, najprej kot otroški igralec, kasneje pa kot režiser. Več kot 20 let je bil urednik Uredništva igranega programa. Sočasno z delom na radiu je kot režiser ustvarjal tudi v gledališču. Od leta 1989 je redni profesor za radijsko režijo in radijsko igro na AGRFT. Njegov opus obsega več kot 600 radijskih iger in več kot 50 gledaliških režij. Za svoje umetniško delo na radijskem in gledališkem področju je doma in v tujini prejel več kot 30 nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada in Župančičevo nagrado, leta 2016 pa je prejel nagrado glavnega mesta Ljubljane za delovanje na umetniškem, organizacijskem, mednarodnem, pedagoškem in znanstvenem področju.

 

Kazalo

 

Uredniški koncept: Ana Perne

Urednica: Anja Rošker

Izbor fotografskega gradiva: Aleš Jan, Anja Rošker

Avtor spremne besede: Matej Venier

Recenzenta: Blaž Lukan, Tomaž Toporišič

Pomoč pri pripravi materiala: Ksenija Kaučič

Priprava fotografskega gradiva za tisk: Andrej Ovsec

Imensko kazalo: Aleš Jan, Ksenija Kaučič, Anja Rošker

Lektor: Andraž Polončič Ruparčič

Prevod povzetka: Jana Renee Wilcoxen

Oblikovanje in priprava za tisk: Nina Šturm

Oblikovanje naslovnice: Nina Šturm

 

Knjiga je izšla v sodelovanju z Radiem Slovenija ob 90-letnici njegovega delovanja in je izdana s finančno pomočjo Javne agencije za knjigo RS in Ministrstva za kulturo RS.

 

Za sodelovanje pri zbiranju dokumentarnega in arhivskega gradiva se zahvaljujemo Radiu Slovenija, Radiu Koper Capodistria, Radiu Študent in Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Maloprodajna cena: 18 EUR

Spletna prodaja

16,7 x 24 cm, 391 strani
ISBN 978-961-6860-22-2

Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, Letnik 55, št. 97, ISSN 2463-8277

Izdal: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana (zanj: mag. Mojca Jan Zoran)

Drugo