Taras Kermauner

Širjenje svetega narodnega prostora

Porajanje levice-desnice 1

Knjiga sodi v podniz raziskav, kako sta nastajali slovenska levica in desnica ne le kot politična pojma, ampak eksistencialno, torej mnogo širše in globlje; katere so tiste drame, posebno na prehodu stoletij, ki so nosile v sebi možnost te in one usmeritve, končujoče se nazadnje v komunizmu in v fašizmu. Knjiga tako analizira dva dramska teksta F.S. Finžgarja in sicer dramski prizor ali recitacijo-deklamacijo Na Gosposvetskem polju, drugi pa je dramatizacija znamenite povesti Pod svobodnim soncem.

 

Vsebine dram: Alenka  Goljevšček

Knjiga sodi v podniz raziskav, kako sta nastajali slovenska levica in desnica ne le kot politična pojma, ampak eksistencialno.

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 1999

Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike

245 str.; 23 x 17 cm; slv

ISBN 961-6218-31-X

Drugo