Scenski osnutek Ernesta Franza in razstava Prostor v prostoru: Scenografija na Slovenskem do leta 1991

Predstavljamo vam zbirke SLOGI – Gledališkega muzeja. Aprila 2019 objavljamo scenski osnutek Ernesta Franza (34 x 48,1 cm, kolaž, tempera) za uprizoritev A. P. Borodina: Knez Igor (režiser Peter Golovin, Opera SNG v Ljubljani, 1945/46).

Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej hrani bogato zbirko kostumskih in scenskih skic. Del scenografske zbirke predstavljamo na pregledni razstavi v Narodni galeriji v Ljubljani (25. april 2019 – 8. september 2019).

Iz naših zbirk – plakat april 2019:

Ernest Franz, scenski osnutek (34 x 48,1 cm, kolaž, tempera) za uprizoritev A. P. Borodin: Knez Igor (režiser Peter Golovin, Opera SNG v Ljubljani, 1945/46). Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Drugo