Scenske skice Milana Butine (1923–1999)

Akademski slikar in scenograf Milan Butina je v letih 1951–1973 scenografsko (in včasih tudi kostumografsko) zasnoval več kot devetdeset uprizoritev slovenskih poklicnih gledališč. Najpogosteje je ustvarjal v Mestnem gledališču ljubljanskem.

 

Slovenski gledališki inštitut je julija 2018 prejel v dar 30 scenskih skic in scensko maketo iz zapuščine Milana Butine. Darovala jih je Darja Butina, umetnikova hči.

 

Iz naših zbirk – plakat september 2018:

 

Akademski slikar in scenograf Milan Butina je v letih 1951–1973 scenografsko zasnoval več kot devetdeset uprizoritev slovenskih poklicnih gledališč.

Mirko Zupančič, Rombino, žalostni klovn, režiser Mirč Kragelj, Mestno gledališče ljubljansko, 1959/60

Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej

Drugo

Slovenski gledališki inštitut

Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

T: 01 241 5800
E: slogi@slogi.si
S: www.slogi.si