Štefan Vevar (urednik)

Repertoar slovenskih gledališč 1982-1987

Četrto dopolnilo h knjigi Repertoar slovenskih gledališč 1867-1967

 

Popis pripravil Štefan Vevar

 

Pričujoča publikacija sledi načelom, ki so vodila avtorje Repertoarja slovenskih gledališč 1867-1967 in njegovih treh nadaljevanj. Ta so orisana v predgovoru k ‘stoletnemu repertoarju’ in dopolnjena v predgovoru k prvemu nadaljevanju repertoarja (ki obravnava obdobje 1967-1972).

 

Uredništvo v prihodnje načrtuje vpeljavo poenostavitev, ki zadevajo preglednost in natančnost podatkov. Za večjo preglednost preglednic je tem že v pričujoči publikaciji dodana numeracija tudi pri naslovnem kazalu. Prav tako knjiga ponovno vključuje rubriko s popravki in dopolnili, tokrat za obdobje 1967-1972.

Slovenski gledališki in filmski muzej, 1987

102 str.; 24,8 x 6,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

 

Drugo