Mojca Kaufman in Majda Clemenz (urednici)

Repertoar slovenskih gledališč 1977-1982

Tretje dopolnilo h knjigi Repertoar slovenskih gledališč 1867-1967

 

Sestavili in uredili: Mojca Kaufman in Majda Clemenz

 

100 str.; 24,8 x 16,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Drugo