Repertoar slovenskih gledališč 1967-1972

Dopolnilo h knjigi Repertoar slovenskih gledališč 1867-1967

 

Pričujoči popis dramskih in opernih predstav v slovenskih gledališčih nadaljuje beleženje kontinuirane poklicne gledališke dejavnosti v Sloveniji. Od jeseni 1967 je postopek pripravljanja popisa še potekal na način urejanja kartotek z gradivom. Popis se je objavljalo na časovna obdobja petih let – bodisi v samostojni publikaciji bodisi v Dokumentih SGM kot stalni reviji za gledališke raziskave. Popis za obdobje 1967-1972 je izšel v 22. zvezku Dokumentov SGM.

 

Popis upošteva dejavnost vseh slovenskih gledališč s statusom poklicnih ustanov, ki so prirejala predstave v slovenskem jeziku, tako tudi občasnih eksperimentalnih skupin in SSG Trst. V času od izdaje Repertoar slovenskih gledališč 1867-1967 se je našlo nekaj novega gradiva, kritika in uporabniki so pripravljalce popisa opozorili tudi na nekatere pomanjkljivosti. Pripis zbirateljic gradiva pojasni, kako in zakaj pri delu prihaja do nedoslednosti ali do neujemanj z realnim stanjem stvari. Potrebo pa naknadnih dopolnilih in popravkih poskuša razrešiti tudi pričujoča publikacija.

 

Popis pripravili Majda Clemenz in Mojca Kaufman

Slovenski gledališki muzej, 1973

232 str.; 24,8 x 16,5 cm

slv

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

 

Drugo