Gotthold Ephraim Lessing, (prevod: Filip Kumbatovič Kalan)

Emilia Galotti

Pred nami je tipkopis prevoda Emilie Galotti, Lessingove tragedije v petih dejanjih. Delo je prevedel Filip Kumbatovič Kalan (1910 – 1989), arhitekt, pisatelj, teatrolog in univerzitetni profesor, predavatelj gledališke zgodovine na AGRFT.

V Slovenskem leksikonu novejšega prevajanja (1985), ki ga je sestavil Janko Moder, je naveden podatek, da je prevod nastal leta 1950 za študijske potrebe na AGRFT. Kumbatovičev prevod ni bil nikoli uprizorjen na poklicnih odrih niti natisnjen. Ohranil se je le ta tipkopis in kopija tipkopisa s popravki, ki so upoštevani v različici, izbrani za objavo na spletu. Iz platnice je razvidno, da gre za režijsko knjigo: očitno so tragedijo nameravali uprizoriti v ljubljanski Drami, vendar do realizacije ni prišlo. Lessingovo dramsko besedilo je bilo uprizorjeno šele v sezoni 2018/19 v prevodu Mojce Kranjc.

Filip Kumbatovič je prevajal iz nemščine, francoščine, italijanščine in angleščine. V mladosti je prevedel Weiningerjev Spol in značaj (1936) in Mauroisova Obdobja v ljubezni (1937), pozneje pa je prevajal dramska besedila, med drugimi tudi Ibsena (Normanski junaki) in Salacrouja (Tak kakor vsi).

 

Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti. Prevod Filip Kumbatovič Kalan.

Read

Drugo