Ana Kocjančič

PROSTOR V PROSTORU – Scenografija na Slovenskem do leta 1991. Vodnik po razstavi

Prostor v prostoru: Scenografija na Slovenskem do leta 1991 je prva pregledna razstava, ki slovensko scenografijo predstavlja z zgodovinskega, slogovnega, likovnega in z gledališkega vidika. Z ohranjenimi maketami, s scenskimi osnutki v različnih likovnih tehnikah, s skicami, načrti in fotografijami predstav utemeljujemo scenografijo kot vedo in kot delo sodobnih in starejših scenografov, ki so razvijali prostore igre na slovenskih odrih. Scenografija in likovna umetnost sta tesno povezani. Scenografi starejše generacije so večinoma pomembni slovenski likovni umetniki, zato razstava poudarja tudi gledališki del njihovih opusov, ki je bil v monografskih pregledih do zdaj slabše predstavljen. Med vidnejšimi likovnimi umetniki, ki so oblikovali tudi odrsko scenografijo, so Ivan Vavpotič, Maksim Gaspari, Avgust Černigoj in Gabrijel Stupica. Razstava scenografijo umešča v slovensko in evropsko likovno umetnost in v gledališko zgodovino in prinaša nov pogled na zgodovino likovne umetnosti in na zgodovino gledališča na naših tleh.

Prostor v prostoru ob zgodovinjenju slovenskega gledališča in slovenske likovne umetnosti odpira tudi prostor sodelovanja. Razstavo sta postavila Slovenski gledališki inštitut (SLOGI – Gledališki muzej) in Narodna galerija s tehničnim sodelovanjem Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana, eksponate pa so prispevali slovenski muzeji in galerije, gledališča, Hrvaška akademija znanosti in umetnosti in mnogo posameznikov. Verjameva, da skupno viharjenje, združevanje znanja, kreativni dialog in sodelovanje med javnimi zavodi, posamezniki in drugimi institucijami ustvarjajo – kljub nekaterim birokratskim oviram – nove duhovne prostore in širijo načine predstavljanja slovenske kulturne dediščine, temelja zgodovinske entitete posameznika in družbe.

Razstavo je pripravil Slovenski gledališki inštitut v sodelovanju z Narodno galerijo. Postavitev konstrukcije je potekala ob tehničnem sodelovanju SNG Opera in balet Ljubljana.

 

Založila: Narodna galerija, Ljubljana (zanjo Barbara Jaki)

Besedilo: Ana Kocjančič

Uredil: Michel Mohor

Prevod: Blanka Klemenc

Lektoriranje: Rosana Čop

Foto: atelje Pavšič Zavadlav, Janko Dermastja, Marko Japelj, Breda Kolar Sluga, Marko Modic, Andrej Ovsec

Oblikovanje grafičnih elementov naslovnice in znaka projekta: Andrej Stražišar

Priprava posnetkov za tisk: Janko Dermastja, Andrej Ovsec

Prelom: Kristina Kurent

Maloprodajna cena: 12 EUR

27 cm, 59 strani

ISBN 978-961-6743-74-7

Izdala: Narodna galerija, Ljubljana, 2019

Uredil: Michel Mohor, Narodna galerija

Drugo