Aldo Milohnić in Ivo Svetina (urednika)

Prišli so Pupilčki – 40 let Gledališča Pupilije Ferkeverk

Uredila: Aldo Milohnić in Ivo Svetina

Avtorji prispevkov: Ivo Svetina, Aldo Milohnić, Denis Poniž, Dušan Jovanović, Goranka Kreačič, Sonja Dular, Primož Jesenko, Primož Kozak, Miško Šuvaković, Zdenko Vrdlovec, Aleksandra Jovičević, Barbara Orel, Tomaž Toporišič, Darko Štrajn, Janez Janša, Katherina Zakravsky, Astrid Peterle, Samo Gosarič

Prevodi: Jana C. Lavtižar, Jana Pavlič

Oblikovanje: Ajdin Bašić

Skupna izdaja Maske in Slovenskega gledališkega muzeja, 2009

Založba Maska, zbirka TRANSformacije, knjiga št. 26

Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, letnik 45, št.86

318 str.: ilustr.; 24 x 17 cm

slv

ISSN 978-961-6572-15-6

Cena: 25 evr

Spletna prodaja

Drugo