Taras Kermauner

Prijatelji in izdajavci

Dramatika slovenske politične emigracije 5
 

Pričujoča knjiga akademika Tarasa Kermaunerja iz niza Rekonstrukcija in/ali reintepretacija slovenske dramatike se ukvarja z dramatiko slovenske politične emigracije. Obravnava drami Izdajalec Jožeta Lovrenčiča in Spletkarji s krvjo Frančka Bohanca (1945), slednja sicer sodi v dramatiko NOB, vendar je po Kermaunerjevem mnenju Bohanec izšel iz predvojne-medvojne slovenske desnice in kritično podaja medvojno bivanje ideološko izrazitih udov radikalne slovenske katoliške cerkve.

 

Kermauner nadalje ugotavlja, da se dramatika NOB in dramatika slovenske političneemigracije na prav poseben način dopolnjujeta in zrcalita ena v drugi kot ekskluzivna, tudi mimetična dvojčka. V knjigi so objavljena tudi pisma, ki jih je Kermauner pisal Stanku Kocipru, dramatiku slovenske politične emigracije in avtorju pomembne spominske knjige z naslovom Kar sem živel. Ob tem je Kociper tudi eden glavnih likovBohančeve drame Spletkarji s  krvjo.

 

Vsebine dram: Alenka Goljevšček

Računalniške risbe: Alenka Goljevšček, Ajda Kermauner Kavčič

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001

237 str.: ilustr.; 23 x 17 cm

slv

ISBN  961-6218-60-3

Drugo