Taras Kermauner

Prevezave

Prevezave so četrta knjiga Tarasa Kermaunerja iz podniza Geometrija redov; prve tri – Predpostavke, Temelji, Vidiki – so izšle v letih 1999 in 2000. V okviru raziskave Rekonstrukcija in/ali reinterpretacija slovenske dramatike (RSD) Kermauner nadaljuje in hkrati poglablja isto temo: izpeljuje aksiologijo-metodologijo, ki je značilna za celotno RSD oziroma za drugenjsko (od Drugega) znanost, kot je avtor poimenoval svoj znanstveni in filozofski projekt.

 

Prevezavah vodi avtorja ambicija, da bi podal nekaj zasnov-modelov za zgodovino slovenske dramatike, za takšno zgodovino, kot si jo zamišlja glede na svoja merila drugenjske znanosti in alternativnega mišljenja-bivanja. V enem od poglavij, naslovljenem Zgodba o avtodestrukciji, obravnava 23 slovenskih dramskih besedil, ki so v zadnjih dveh desetletjih (v letih 1979 – 2000) prejela Grumovo nagrado za najboljše domače izvirno dramsko besedilo. Vse v knjigi objavljene razprave so opremljene tudi z modelnimi slikami in skicami, s katerimi skuša avtor kar najbolj nazorno opisati kompleksna razmerja, ki vladajo v (sodobni) slovenski dramatiki.

Geometrija redov 4

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002

Sodelavki: Alenka Goljevšček Kermauner, Ajda Kermauner Kavčič

263str.:graf.prikazi;23x17cm

sl

ISBN  961-6218-70-0

 

Drugo