Kim Komljanec

Pregled stanja in smeri razvoja sodobne slovenske dramatike, raziskava

V okviru Slovenskega gledališkega inštituta je izšla raziskava Pregled stanja in smeri razvoja sodobne slovenske dramatike, avtorice Kim Komljanec.

Raziskava o stanju in smereh razvoja sodobne slovenske dramatike ponuja vpogled v okoliščine nastajanja in prevajanja sodobne slovenske dramatike na začetku tretjega desetletja 21. stoletja z vidika različnih skupin deležnikov: dramskih pisateljev_ic, prevajalcev_k, dramaturgov_inj, režiserjev_k, umetniških vodij in direktorjev_ic javnih zavodov, nevladnih organizacij in zasebnih gledaliških hiš, urednikov_ic in založnikov_ic, pedagogov_inj in predstavnikov_ic javnih sofinancerjev.

Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana

September 2021

Read

Drugo