Taras Kermauner

Pravica in kazen

Dramatika slovenske politične emigracije 4

 

V pričujoči knjigi akademik Taras Kermauner obravnava naslednji drami, ki spadata v okvir tako imenovane dramatike slovenske politične emigracije: Pravica se je izkazalaJaneza Evangelista Kreka je bila napisana že leta 1900, avtorica Velikega moža iz leta 1943 pa je Ljuba Prenner. Obe drami sta nastali v času pred vznikom slovenskepolitične emigracije, vendar ju je avtor vključil v svojo raziskavo z namenom, da bidodal ustrezen kontekst dramatiki, ki je nastala med slovenskimi političnimi emigrantipo letu 1945. Veliki mož med drugim kaže, kakšna vrsta dramatike je nastajala in bila uprizarjana med vojno. Del avtorjev je podpiral domobransko opcijo, iz katere je izšlapolitična emigracija, del pa je poskušal ostati politično-ideološko nevtralen, a je s tem, ko se ni držal zapovedanega kulturnega molka, prehajal na stran desnice.

 

Vsebina dram: Alenka Goljevšček

Računalniška postavitev: Aksinja Kermauner

Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2001

217str.;23x17cm

slv

ISBN  961-6218-56-5

Drugo

Skip to content