Lojze Smasek

POST SCRIPTUM. Prvi del: Izbrane gledališke kritike

Dopolnjuje jo Drugi del: Izbrane kritike radijskih iger

 

Publikaciji, ki sta izšli v zbirki Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta pod zaporedno številko 94, podajata izbor kritik priznanega in plodovitega pisca Lojzeta Smaska, rojenega leta 1928 v Mariboru. Dolgoletni časnikar, novinar in umetnostni kritik je štiri desetletja pomembno soustvarjal strani kulturne redakcije dnevnika Večer; spremljal in ocenjeval je domače in tuje gledališko ustvarjanje, že zgodaj pa je kritiško pozornost usmeril k radijskim igram ter se uveljavil kot eden redkih, ki je svoje pisanje posvečal tej, če uporabimo naslov simpozija na Festivalu Borštnikovo srečanje 2016, »vitalni zvrsti na robu medijskega prostora«.

 

Z izborom kritik, ki obravnavajo gledališko ustvarjanje v širšem pomenu besede, knjigi predstavljata prispevek h gledališki zgodovini, obenem pa Smaskovo izjemno obsežno reflektiranje umetniške produkcije ponuja priložnost za razmislek o kritiki.

 

»Kritik in njegova kritika sta sestavni del gledališke predstave. Brez kritike predstava ni popolna, ni zaokrožena. […]
Obsežna knjiga, pravzaprav kar dve knjigi, sta delo človeka, ki je življenje posvetil slovenskemu gledališču. Spremljal ga je z ljubeznijo in tudi z budnim kritičnim očesom. Njegovi zapisi so gledališčnikom nudili razmislek o njihovem delu in, če smo iskreni, tudi pomembno prispevali k razvoju gledališke kulture. Umetnosti, ki je narejena iz sanj, ki je umrljiva in minljiva kot življenje, je Lojze Smasek z zapisi dodal košček svojega spomina. Obe knjigi sta tako osebna refleksija umetnosti in tudi zapis nekega gledališkega časa, ki ga ni več.« (Iz spremne besede Vinka Möderndorferja)

 

Kazalo

 

Urednica: Ana Perne

Izbor kritik: Uroš Smasek, Ana Perne

Pomoč pri pripravi materiala: Ksenija Kaučič

Imensko kazalo: Melita Silič, Ana Perne

Lektorica: Melita Silič

Korektorica: Anja Rošker

Oblikovanje in priprava za tisk: Nina Šturm

Fotografija na naslovnici: David Verlič / E-fronta

 

Maloprodajna cena: 18 EUR

Spletna prodaja

16,7 x 24 cm, 503 strani

ISBN 978-961-6860-16-1 (komplet)

ISBN 978-961-6860-17-8 (zv. 1)

Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, letnik 53, št. 94/1 (izšlo v letu 2017), ISSN 2463-8277

Izdal: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana (zanj: mag. Mojca Jan Zoran)

V sodelovanju s Knjižno zadrugo.

Izdano s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

 

Drugo