Vasja Predan in Ivo Svetina (urednika)

Pogledi na delo Dušana Moravca

Dušan Moravec je osrednja osebnost slovenske teatrologije druge polovice 20. stoletja. Zbornik Pogledi na delo Dušana Moravca predstavlja delo in osebnost izstopajočega erudita in avtorja, ki je (vse od poročanja o predstavah partizanskega gledališča v Slovenskem poročevalcu) pomembno gradil stanje duha slovenske Talije.

 

Prispevki obravnavajo najrazličnejše segmente Moravčevega dela: od Knjižnice Mestnega gledališča ljubljanskega, ki jo je zasnoval, ko je v gledališču deloval kot dramaturg in bil tudi njegov soustanovitelj (skupaj z Jožetom Tiranom), nadalje njegovo vodenje Slovenskega gledališkega muzeja (1962-1975), ko je začela izhajati zbirka Dokumenti SGM, prva slovenska revija za gledališke raziskave. Moravčevo delo na polju zagnanih založniških pobud je bilo pionirsko. Tudi Moravčeva osebna bibliografija je dolga, od Meščanov v slovenski drami, 1960, prek Slovenskega gledališča Cankarjeve dobe, 1974, in Temeljev slovenske teatrologije, 1990, do zadnje iz leta 2002, ki jo je posvetil igralcu in režiserju Hinku Nučiču. Posvečal se je tudi urejanju posameznik zvezkov Zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev (Ivan Cankar, Lojz Kraigher, Anton Leskovic, Ludvik Mrzel). Avtorji prispevkov v zborniku osvetlijo širši pomen dela akademika Moravca, ki pomeni temelj raziskovanja slovenskega gledališča v drugi polovici dvajsetega stoletja.

 

Moravčevo delo v perspektivi vseskozi anticipira oblikovanje muzejske tvorbe z raziskovalno in reprezentativno noto nacionalnega gledališkega inštituta, k čemur Slovenski gledališki muzej stremi zadnje desetletje.

 

Uredila: Vasja Predan in Ivo Svetina

Oblikovanje: Barbara Bogataj Kokalj

Avtorji prispevkov: Francka Slivnik, Vasja Predan, Mojca Kreft, Ivo Svetina, Štefan Vevar, Petra Pogorevc, Denis Poniž, Bogomila Kravos, Goran Schmidt, Mirko Mahnič

 

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2012

Dokumenti SGM, letn. 49, št. 90

260 str.: ilustr.; 23.4 cm

slv, povzetek v angleščini

ISBN 978-961-6860-05-5

Cena: 25 evr

Spletna prodaja

Drugo