Taras Kermauner

Paradoks odreševanja

Dramatika slovenske politične emigracije 3

 

Knjiga Paradoks odreševanja kot tretja v podnizu Dramatike slovenske politične emigracije obravnava tri drame, katerih kratke analize so bile objavljene že v prvi knjigi podniza, v Sveti vojni, ki je izšla leta 1997. Tokrat so obravnavane drama Zorka Simčiča Tako dolgi mesec avgust in dve drami Franceta Papeža, Svetinja in Krst ob Srebrni reki, obe sta nastali v začetku devetdesetih let in pomenita svojevrsten sklep dramatike slovenske politične emigracije oziroma vrnitev k dramama Vstajenje kralja Matjaža in Napad. V knjigi najdemo tudi opombe k vsem trem razpravam, in modelne slike, ki na likovni način podajajo notranje povezave vseh treh dram.

 

Računalniške risbe: Alenka Goljevšček, Ajda Kermauner Kavčič, Stane Kavčič

 

Ljubljana : Slovenski gledališki muzej, 2001

224 str.: ilustr ; 23 x 17 cm

slv

ISBN  961-6218-55-7

 

Drugo