Štefan Vevar

O poteh k »najlepši iznajdbi človeškega duha« na Slovenskem. Mejniki v razvoju Dramatičnega društva v Ljubljani, katalog razstave

Dramatično društvo v Ljubljani (ustanovljeno l. 1867) je začetnik slovenskega gledališča moderne dobe. V svojem razvoju od leta 1867 do 1920 prehodi petdesetletno, pot skozi dobo institucionalizacije in profesionalizacije slovenskega gledališča in jo sklene v letu 1920, ko nastopi nova razvojna stopnja, doba evropeizacije (1920–1945). Razstava se osredotoča na prvih petdeset let delovanja Dramatičnega društva, pri čemer skuša osvetliti pomembne in odločilne mejnike na njegovi razvojni poti. Prvi mejnik na njej je bilo vsesplošno prepričanje, ki se je na začetku druge polovice 19. stoletja rodilo med slovenskimi razumniki, da Slovenci potrebujemo svoje, slovensko gledališče. A še prej je prelomne narave vsa poprejšnja gledališka zgodovina, od Trubarjevega dialoga med očetom in sinom v Abecedniku prek gledališča jezuitov in kapucinov do Linharta in po njem Drabosnjaka ter vzporedno: od gostujočih innsbruških komedijantov in laških operistov do stoletnega predhodništva nemškega gledališča (ustanovljenega l. 1765). Močan je zgled Antona Tomaža Linharta kot pionirja slovenskega gledališča moderne dobe in zgodnjega predhodnika Dramatičnega društva. Vsi ti elementi so skupaj s splošnimi gledališkimi zgledi in vplivi časa (opaženimi pri večjih narodih) ter pomladjo narodov (l. 1848) porodili razširjeno zavest o nujnosti ustanovitve narodnega gledališča pri Slovencih. Razstava evidentira in utemeljuje dvanajst prelomnih fenomenov v razvoju Dramatičnega društva – od zametkov Društva med Metternichovim in Bachovim absolutizmom (1848 do 1851) do nastanka slovenskega gledališča kot javne družbene ustanove oziroma začetka njegove evropeizacije (l. 1920).

Ilustrativno gradivo zajema rokopisne dokumente, portrete zaslužnih snovalcev Dramatičnega društva in gledališčnikov tistega časa, gledališke kritike, plakate in letake, stare fotografije in razglednice, pomembne knjige tistega časa, maketi dveh najpomembnejših gledališč itn. Razstavni eksponati, katerih last in hramba nista posebej omenjeni, so iz fonda Slovenskega gledališkega inštituta.

 

Razstava ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani, 23. marec 2017–10. januar 2018

Avtor: Štefan Vevar

Grafično oblikovanje in postavitev: Maja Gspan

Digitalizacija: Dušan Nelec

Prevod: Melita Silič

Jezikovni pregled: Andraž Polončič Ruparčič in Melita Silič

Strokovni sodelavci pri pripravi razstave: Mojca Jan Zoran, Sandra Jenko, Katarina Kocijančič in Tea Rogelj

Produkcija razstave: Slovenski gledališki inštitut

Organizacija: Mojca Jan Zoran

Pri pripravi razstave so pomagali: Arhiv Republike Slovenije, Mestno gledališče ljubljansko, Narodna in univerzitetna knjižnica, Mihael Čepeljnik, Manja Gatalo, Amadea Karin Ilic in Branko Radulovič

Razstava je nastala s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Slovenski gledališki inštitut, Ljubljana, 2017

Read

Drugo