Taras Kermauner

Noj ali taščica?

Morala = amorala. 3
 

Knjiga, tretja po vrsti, ki obravnava dramatiko Igorja Torkarja, se posveča vprašanju identitete, in sicer ob obravnavi drame Balada o črnem noju. V Opombah se avtor posveča avtorefleksiji in komentira razpravo Model črnobelosti – drugi del. Sledi primerjava s filmskim scenarijem Cirila Kosmača Pesem in pevci (za film Tistega lepega dne), v kateri avtor pokaže na razlike med arhaično vaško skupnostjo in notranjo razcepljenostjo človeka v Torkarjevih dramah.

 
Vsebina dram: Alenka Goljevšček-Kermauner

Računalniške skice: Stane Kavčič

Ljubljana  Slovenski gledališki muzej, 1999

225 str. : graf. prikazi; 23 x 17 cm; slv

ISBN 961-6218-26-3

Drugo