Taras Kermauner

Nebo = pekel

Primorska slovenska dramatika 3

 

Taras Kermauner nadaljuje tudi z raziskovanjem in reintepretiranjem slovenske dramatike, ki so jo pisali slovenski Primorci. Bolj ko ta podniz Rekonstrukcije in/ali reinterpretacije slovenske dramatike napreduje in se širi, bolj kompleksna in diferencirana se kaže podoba obravnavanega predmeta. V pričujoči knjigi se avtor spopada tudi z dramami, ki so na videz zunaj prvotno zarisanega kroga, vendar to počne predvsem zato, da na vrsti primerov pokaže, kako se sanje in stvarnost poistijo kot blodnja in blato, kot nebesa in pekel, zaradi česar je v naslovu tudi postavljen enačaj med obema poloma človeške in božje eksistence.

 

Vsebina dram: Alenka Goljevšček-Kermauner

Računalniške risbe: Alenka Goljevšček, Ajda Kermauner Kavčič, Stane Kavčič

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001

255 str.; 23 x 17 cm; slv

ISBN  961-6218-54-9

Drugo