Taras Kermauner

Nadčlovek Blaže in princesa Nežica

Kompleks Celjskih 1

 

S knjigo Nadčlovek Blaže in princesa Nežica uvaja Kermauner nov niz v preučevanju (rekonstrukciji in/ali reintepretaciji) slovenske dramatike. Začetni avtorjev namen je bil podrobneje analizirati dramo Antona Novačana Hermana Celjski, ob tem pa se mu je pokazala neizogibna nujnost, da se najprej posveti ostalim Novačanovim dramam, še zlasti drami Nadčlovek (1939), ki je bila po vojni deloma popravljena. Ob tem se avtor posveča še dramski »lepljenki« Aleksija Pregarca Božji vitez na slovenski zemlji, v kateri nastopita Blaže in Nežica, znameniti par A. M. Slomška. Kot tretja obravnavadrama je izbran libreto Teharski plemič Antona Funtka (1890).

 

V zaključku analize obravnava Kermauner še Princeso vrtoglavko, libreto Igorja Grdine, ki je nastal po motivih Marije pl. Berksove za istoimensko oper(et)o Josipa Ipavca, v kateri se razkriva današnja resnica Slomškovega, Funtkovega in Novačanovegaprojekta preroditve Slovencev in človeka. Resnica se razkrije kot propad v dekadentni »imidž« videza, vladajočega v liberalni družbi.

 

Vsebina dram: Alenka Goljevšček Kermauner

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000

281 str.; 23 x 17 cm; slv

ISBN 961-6218-40-9

Drugo