Maske, revija za gledališče, 1985-1991

Številka 6/7 (1987). Revija Maske je izhajala od 1985 do 1991, ko jo je nadomestil časopis za scenske umetnosti Maska, ki izhaja še danes.

Maske, revija za gledališče, 1985-1991

Drugo

Slovenski gledališki inštitut

Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

T: 01 241 5800
E: slogi@slogi.si
S: www.slogi.si