Maska, gledališka revija, 1921

Naslovnica zadnje številke (10. zv.) revije Maska, ki je izhajala le eno sezono (1920/1921).

Gledališka revija Maska, 1921

Drugo

Slovenski gledališki inštitut

Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

T: 01 241 5800
E: slogi@slogi.si
S: www.slogi.si