Štefan Vevar (urednik)

Slovenski gledališki letopis 2013/2014

Slovenski gledališki letopis 2013/2014 je dvaindvajseti po vrsti in je obenem 27. nadaljevanje stoletnega Repertoarja slovenskih gledališč (1867-1967). Temelji na spletno dosegljivi bazi podatkov o slovenski gledališki produkciji (dosegljivi na portalu www.sigledal.org), a tam zbrane podatke tudi bistveno nadgrajuje z uvodniki, podatki o festivalih in nagradah, s podatki o reprizah in gostovanjih, s povzetkom in primerjavo podatkov med konkretnimi gledališči (na statistični tabeli).

 

Zajema 207 detajlno popisanih premiernih uprizoritev in 253 različnih repriz slovenskih institucionalnih, zunajinstitucionalnih in tudi vidnejših polpoklicnih gledališč in gledaliških skupin. A število premier ni povsem realno. Značilnost časa so namreč precej številne koprodukcije med repertoarnimi gledališči, pa tudi med repertoarnimi gledališči in zunajinstitucionalno produkcijo. V skupnem številu premier jih je na primer zajetih 29, tako da je realno število premier ustrezno nižje. Koprodukcije predstavljajo tudi precejšen problem pri vrednotenju obiska, ponovitev in gostovanj. Ni namreč mogoče vseh ponovitev, vseh gledalcev in vseh gostovanj kratko malo pripisati vsem v koprodukcijsko razmerje vpletenim gledališčem. To bi namreč seštevke v statistiki neupravičeno podvojilo ali potrojilo ali … Številčno vrednotenje teh kategorij je sicer razloženo ob statistični razpredelnici pri poglavju V. Poseben problem so tudi uprizoritvene miniature, nanizanke in podobne psevdopremiere, ki pa jim ni mogoče odtegniti statusa premier in jih prikazovati ločeno od pravih premier. Tudi te fiktivno povečujejo realno število premier na slovenskih odrih. Zato je številčne podatke, ki so nezadostni, vendar nepogrešljivi, zmeraj treba ovrednotiti šele v kontekstu dejavnikov, gledališkega okolja in primerjav.

 

Letopis v skladu s svojim konceptom celostno prikazuje premiere, reprize in gostovanja v posameznih gledališčih ter zunaj njih, nadrobno opisuje festivale ter priznanja in nagrade, podeljene gledališčnikom, prinaša pa tudi podrobno in celostno statistiko. Ta pri vsakem gledališču (in kumulativno) prikazuje razmerja med uprizorjenimi slovenskimi in neslovenskimi avtorji, med premierami in reprizami in hkrati navaja število vseh gostovanj, vseh odigranih predstav in privabljenih gledalcev. Različni registri uporabniku olajšajo pot do uprizoritev; iskano premiero je denimo mogoče najti po kronološkem principu znotraj posameznega gledališča v I. kazalu, po njenem avtorju v II. kazalu, njenem naslovu v III. kazalu, ali po sodelujočih pri njej v kazalu IV. Po Letopisu 2012/13 tudi pričujoči opušča bibliografijo knjig, serijskih publikacij in člankov s področja gledališča, saj se je z leti pokazalo, da je pot od bibliografije člankov do člankov samih za sodobnega uporabnika predolga, da ta ne posega več po informacijah o člankih, temveč neposredno po člankih samih, bodisi v klasični obliki, kakor mu jo omogočamo v SLOGI-ju ali pa na spletu.

 

Sestavil in uredil: Štefan Vevar

Spremna besedila:

Ana Perne: Diktat učinkovitosti, kontinuiteta izstopajoče režijske poetike, odzivi na pereče problematike (Pogled na gledališko sezono 2013/2014)

Borut Smrekar: V pričakovanju (Pogled na slovensko operno sezono 2013/2014)

Daliborka Podboj: Plesna umetnost na slovenskih odrih – v odsevu upora, obujanja obletnic in iskanja povezav (Pogled na sodobno plesno prizorišče v sezoni 2013/2014)

Lea Dvoršak: Stopicanje po poti kontrastov (Pogled na lutkovno sezono 2013/2014)

 

 

352 str.; 23,9 x 16,9 cm

Slovenski jezik

Periodična publikacija

ISSN 1318-3567

Maloprodajna cena: 19 EUR

Spletna prodaja

 

Preberi

Drugo

Skip to content