Taras Kermauner

Kulturno okolje

Današnja slovenska dramatika 3

 

V pričujoči knjigi iz podniza Današnja slovenska dramatika Taras Kermauner analizira dramatiko Rudija Šelige. Da bi čim bolj kompleksno in diferencirano pokazal zveze med današnjo in tradicionalno slovensko dramatiko, Kermauner primerja igro Ervina Fritza Srčevje svetega Andreja z dvema predvojnima dramama Nika Kureta, s Slepo grofičnoin z Igro o antikristu. V knjigi je objavljena tudi analiza današnje slovenske proze, ki jo analitik razume kot kulturno in literarno okolje preučevanemu sistemu slovenskedramatike.

 

Vsebine dram: Alenka Goljevšček

Računalniške risbe: Alenka Goljevšček, Ajda Kermauner Kavčič, Stane Kavčič

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2000

245 str.; 23 x 17 cm; slv

ISBN 961-6218-44-1

Drugo