Miroslav Vilhar in Mirko Mahnič: Velika beseda (Večer v čitavnici), režiser Mirko Mahnič, Mestno gledališče ljubljansko, premiera 26. novembra 1953

Predstavljamo vam zbirke SLOGI – Gledališkega muzeja. Decembra 2019 predstavljamo fotografijo Velike besede (Večera v čitavnici) (Miroslav Vilhar in Mirko Mahnič, režiser Mirko Mahnič, Mestno gledališče ljubljansko, premiera 26. novembra 1953).

Mirko Mahnič (1919–2018), lektor, dramaturg, gledališki režiser, predavatelj in publicist, je za oder dramatiziral in priredil več iger, med njimi tudi Večer v čitavnici. V njegovi režiji so ga uprizorili v Mestnem gledališču ljubljanskem. Uprizoritev je bila leta 1958 izbrana za gostovanje na festivalu Sterijevo pozorje v Novem Sadu, kjer je Mirko Mahnič prejel nagrado za dramsko priredbo.

Iz naših zbirk – plakat december 2019:

Miroslav Vilhar in Mirko Mahnič: Velika beseda (Večer v čitavnici), režiser Mirko Mahnič, Mestno gledališče ljubljansko, premiera 26. novembra 1953. Vir: Ikonoteka SLOGI - Gledališki muzej.

Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Drugo