Gledališka zapuščina Melite Vovk (1928–2020)

Ejti Štih (rojstno ime Marija Štih, roj. 1957), hči Melite Vovk in v kulturniških, še zlasti gledaliških krogih zelo uveljavljenega publicista in umetniškega vodje Bojana Štiha (1923–1986), je leta 2020 podarila Slovenskemu gledališkemu inštitutu – Gledališkemu muzeju zapuščino svoje mame, vezano na odrsko umetnost.

Ob številnih scenografskih in kostumografskih osnutkih, osrednjem delu zapuščine, nam je predala tudi zvezke, izrezke in beležnice Melite Vovk, osnutke pisem in prijav, priložnostne risbe in zapiske …

V umetničini zapuščini najdemo še skice, ki smo jih poimenovali »Izza kulis in iz dvorane« – Melita Vovk je namreč ob vsaki priložnosti, tudi v gledališču, vzela v roke svinčnik in skicirala ustvarjalce in ekipo pri delu. V polje med knjižno ilustracijo in kostumografijo sodijo njene risbe za knjigo Mladina na odru Drage Ahačič, ki je namenjena gledališki vzgoji in vključuje tudi praktične nasvete za mladinske odre ter odlomke iz iger in dramatizacije pravljic.

Iz naših zbirk – plakat avgust 2021:

Melita Vovk. Scenski osnutek, 29,5 x 41,5 cm, flomaster, tuš. Eugène Labiche, Gospod Evstahij iz Šiške, režiser Miran Herzog, scenografa Melita Vovk in Milan Butina, kostumografki Melita Vovk in Darja Vidic, Mestno gledališče ljubljansko, premiera 15. 10. 1970. Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Melita Vovk. Scenski osnutek, 29,5 x 41,5 cm, flomaster, tuš. Eugène Labiche, Gospod Evstahij iz Šiške, režiser Miran Herzog, scenografa Melita Vovk in Milan Butina, kostumografki Melita Vovk in Darja Vidic, Mestno gledališče ljubljansko, premiera 15. 10. 1970. Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

Drugo