Taras Kermauner

Hinavstvo in cinizem

V pričujoči knjigi se Taras Kermauner posveča dramatiki Frana Detele (1850 – 1926), avtorja popularnih povesti (Pegam in Lambergar, 1891; Malo življenje, 1908; Novo življenje, 1908; Vest in zakon, 1927), a tudi dramatika. Njegov dramski opus je obsežen: od prve Učenjak, 1902, do zadnje Begunka, 1916. Med njima je Detela napisal še Dva prijatelja, 1905; Dva skopuha, 1917, in Blage duše. Razprave sintetizirajo Kermaunerjevo razumevanje Detelove dramatike in uvajajo temo, bistveno za sam podniz: kako nastaja svobodna avtonomna oseba (SAPO), tj. človek, ki (po)išče Boga kot Drugega. V zbranih razpravah avtor razvija svoj znanstveni model, ki ga je poimenoval THM-krog (THM pomeni: trojni hipermodel).

 

Vsebine dram: Alenka Goljevšček

Računalniška postavitev: Aksinja Kermauner

 

Nastajanje SAPO. 2

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002

215str.;23x17cm
slv
ISBN  961-6218-67-0

Drugo