Taras Kermauner

Greh in iskanje kot izvor

Knjiga Greh in iskanje kot izvor je druga v podnizu, ki raziskuje izvor slovenske dramatike, vendar ne ostaja pri tej temi: temo poglablja v raziskavo nastanka temeljnih človeških potez: smisla, zla, odrešenja, greha, krivde, vere, jezika, komunikacije itn. Kot dramski besedili obravnava (morda presenetljivo, a povsem v skladu s Kermaunerjevo metodo raziskave Rekonstrukcija in/ali reinterpretacijaslovenske dramatike) tudi dva teksta dialoške oblike, ki sicer ne sodita v ožje pojmovanje dramatike: Brežinske spomenike in Trubarjev Mali katekizem, prvo slovensko tiskano knjigo.

 

Prvi tekst je iz časa okrog leta 1000, drugi iz leta 1550. Kot kritično dopolnilo tema dramskima formama Kermaunerjeva knjiga analizira dve drami s konca 20. stoletja in sicer File – baron Münchausen Emila Filipčiča in Kristjana Mucka Predigra k drami Imena igre. V teh dramskih besedilih je uprizorjen povsem drug svet kot v obeh iz 10. in 16. stoletja. Prvi podajata krščansko dogmatiko, drugi vsakršno identitetno dogmatiko destruirata in iščeta pot k drugosti.

 

Vsebine dram: Alenka Goljevšček

Računalniške risbe: Alenka Goljevšček, Ajda Kermauner Kavčič

Začetki slovenske dramatike 2

Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2002

 

 

Drugo