Gledališki eksperiment na Slovenskem

V oktobru se bo v organizaciji revije Amfiteater, Slovenskega gledališkega inštituta ter Akademije za gledališče, radio, film in televizijo odvil znanstveni simpozij Gledališki eksperiment na Slovenskem (1966–1986) in njegovi odmevi. Izhodišče zanj je zbornik Generator::za proizvodnjo poljubnega števila dramskih kompleksov – z več kot 50 besedili okrog 30 slovenskih avtorjev in nekaj avtorskih kolektivov. Urednik Blaž Lukan vpelje zbornik z obsežno znanstveno študijo, vendar zbrani teksti nudijo inspirativen povod za nadaljnje raziskovalne obravnave obdobja, ki je danes prepoznano kot bogato v svojih eksperimentalnih pristopih. Teksti, ki so nudili temelj nekaj pionirskim dogodkom (npr. prvi gledališki hepening na Slovenskem), so postopoma rahljali in prevrednotili uprizoritvene norme in generirali prihodnost slovenskega gledališča druge polovice 20. stoletja.

Med drugim naj opozorimo na besedilo Dan zaklan Matjaža Kocbeka, ki so ga uprizorili v Gledališču Pekarna leta 1974; plakat za uprizoritev je oblikoval Matjaž Vipotnik.

 

Iz naših zbirk – plakat oktober 2022:

 

Matjaž Kocbek Dan zaklan, režiser Matija Logar, Gledališče Pekarna, premiera 21. 2. 1974. Oblikovanje plakata Matjaž Vipotnik. Vir: Ikonoteka SLOGI – Gledališki muzej.

 

Drugo