Ivo Svetina, Helena Pivec in Uroš Rustja (uredniki)

Gledališka arhitektura: Vizije in možnosti

Uredili: Ivo Svetina, Helena Pivec in Uroš Rustja

Avtorji besedil:  Ivo Svetina, Meta Hočevar, Janez Koželj, Péter Klobusovszki, Jakub Kynči, Jacek Rybarkiewicz, Jiří Suchomel, Imrich Vasko in Martin Gsandtner, Maruša Zorec in Uroš Rustja

Prevodi iz slovenščine v angleščlino: Maja Visenjak Limon

Ureditev angleških besedil: Jana Renee Wilcoxen

Slovenski gledališki muzej v sodelovanju z Narodni divadlo (National Theatre Prague), 2009

215 str., ilustr.,čb in barvne fotografije

ISBN: 978-961-6218-95-5

O razstavi

 

Drugo