Maja Šorli (urednica)

GLEDALIŠČE POD DROBNOGLEDOM – Priročnik za gledališko opismenjevanje

Priročnik Gledališče pod drobnogledom je podstat za razvoj in krepitev kreativnega partnerstva med umetnostjo ter vzgojo in izobraževanjem, je spodbuda za pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc, je orodje za razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, je pomočnik na poti do vzgoje mladega kritičnega gledalca in ljubitelja gledališča.

V poglavjih izpod peresa poklicnih gledališčnic in gledališčnikov, pedagoginj in pedagogov, ki ustvarjajo uprizoritveno produkcijo, o njej pišejo in delajo z različnimi občinstvi, poudarjamo sistematično spoznavanje kakovostne profesionalne gledališke produkcije za otroke in mlade, sodelovanje poklicnih gledaliških ustvarjalcev z vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter opišemo ustvarjalne in inovativne metode učenja o vseh vidikih gledališča.

Priročnik je namenjen predvsem strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, gledališkim pedagogom, mentorjem in ustvarjalcem, knjižničarjem ter drugim strokovnim delavcem v umetnosti in kulturi. Vsebina priročnika učitelje usmerja v izbiranje kakovostnih predstav, razvijanje gledališke pismenosti, vključevanje gledaliških izrazil v pouk, spodbuja pa tudi učenje s pomočjo umetnosti. Poleg tega lahko v priročniku poiščete smernice za organiziranje in vodenje obiska gledališkega dogodka ter spodbudo za razumevanje sodobnih uprizoritvenih praks. Tudi starši in drugi ljubitelji gledališča bodo našli marsikaj uporabnega, kar lahko obogati njihove gledališke izkušnje. V priročniku so tudi informacije o spletnih mestih, na katerih so zbrane predstave in druge gledališke vsebine.

Priročnik je plod večletnega nacionalnega projekta na področju kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče, ki partnersko povezuje vzgojno-izobraževalne zavode, strokovne delavce v vzgoji
in izobraževanju, kulturne ustanove in ustvarjalce ter v formalno učno okolje vpeljuje neformalne kreativne pristope. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Avtorji besedil: Nikar Arhar, dr. Zala Dobovšek, Blanka Gombač, Tin Grabnar, mag. Sandra Jenko, mag. Martina Peštaj, Ira Ratej, Mojca Redjko, mag. Alma R. Selimović, dr. Štefan Vevar, Špela Šinigoj

Jezikovni pregled: Andraž Polončič Ruparčič

Urednica: dr. Maja Šorli

Uredniška zasnova: mag. Sandra Jenko

Izbor fotografskega gradiva: dr. Maja Šorli, Brina Zoran

Oblikovanje in priprava za tisk: Nina Šturm

 

 

Izdal: Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, Ljubljana

eSLOGI-3

Ljubljana, 2021

ISBN 978-961-6860-29-1

Elektronska izdaja eSLOGI–3
Elektronski vir (pdf)
ISBN 978-961-6860-30-7 (pdf)

Read

Drugo