Vinko Möderndorfer

Gledališče Möderndorfer

Monografija Gledališče Möderndorfer je prav posebno delo. V njej se avtor Vinko Möderndorfer posveča 106 uprizoritvam, ki jih je režijsko zasnoval v dobrih štirih desetletjih režijskega ustvarjanja, od svoje prve režije leta 1980 v Eksperimentalnem gledališču Glej do krstne uprizoritve opere Samorog leta 2021.

Zapisi Vinka Möderndorferja so karseda raznovrstni – od razmišljanj o značilnostih in odrskih zakonitostih posameznega žanra ali zvrsti gledališča, razčlemb posameznih dram, zabeležk o rojevanju in razvoju gledališč, do zelo osebno obarvanih krokijev o soustvarjalcih (igralcih, dramatikih, skladateljih, kostumografih in scenografih, dramaturgih, umetniških vodjih, fotografih …) ter do spominov in utrinkov z vaj in gledaliških anekdot.

Oblikovalec Edi Berk je s svojim kreativnim vodenjem in oblikovanjem uspel ponovno oživiti sleherno predstavo. Tako da je njegovo oblikovanje tudi vsebinski in ne samo oblikovalski presežek.

Avtorjeve zapise dopolnjujejo uvodni esej dr. Blaža Lukana (preveden je tudi v angleški jezik), intervjuji, odlomki iz gledaliških listov, seznam vseh Möderndorferjevih gledaliških režij s pripadajočimizasedbami ter popis njegovega ustvarjanja na drugih umetniških področjih, popis fotografij …

Avtorjeve zapise »ilustrira« bogata slikovna oprema (ali pa morda avtor »ilustrira« slikovno opremo) – monografija vsebuje blizu 1500 enot slikovnega gradiva (prevladujejo črno-bele in barvne fotografije uprizoritev, ki so jih prispevali vrhunski gledališki fotografi; ob njih so objavljeni še fotografije umetnikov, kostumografske in mizanscenske skice, plakati, likovna dela, ki so navdihnila katero izmed postavitev …).

Prav ta raznolikost pristopov omogoča, da monografija ni pomembna le z vidika gledališke zgodovine in torej zanimiva le za strokovno javnost … nasprotno. Tudi »navadnemu« bralcu omogoča vpogled v gledališko ustvarjalnost, saj zna avtor povsem strokovne teme ubesediti zanimivo in razumljivo, ob tem pa bralcu ponuja pogled tudi v zakulisje, v čudež (in trud) nastajanja predstave.

Monografija Gledališče Möderndorfer ob vsem povedanem ne more biti kratka – obsega 1216 strani – zatorej je razdeljena v dve knjigi, v »prvo in drugo dejanje«.

Avtor spremne besede in režiserjev gledališki sodelavec skozi vsa štiri desetletja, dr. Blaž Lukan, pravi: »Monografija Gledališče Möderndorfer je … hkrati avtobiografija, gledališka pesnitev, morda celo roman, strokovna razprava ali celo predstava, ena izmed mnogih, čeprav navsezadnje Predstava, torej tista z veliko začetnico, Predstava predstav …«

 

Oblikovanje in likovna zasnova: Edi Berk
Uvodni esej: Blaž Lukan (prevod v angleščino Barbara Skubic)
Intervju: Marinka Poštrak

 

Recenzije:
Ana Geršak. Vinko Möderndorfer: Gledališče Möderndorfer. Sodobnost 87/5 (2023), str. 594–597.

Iz recenzije:

Gledališče Möderndorfer je knjiga doživetje, v smislu /…/, da je ni mogoče brati kot navadno knjigo. /…/ Gre za delo, ki je v vseh pogledih in razgledih presežno, ambiciozno, nekaj, kar je v slovenskem prostoru redka žival. Ni le detajlna dokumentacija osebnega opusa, temveč presečišče živahnega gledališkega dogajanja v slovenskem prostoru zadnjih več kot štirideset let. Nudi vpogled v osebni opus, v razvijanje režijske poetike, a tudi razvoj plodovitega dramskega pisatelja ter razmislek o tem, kako se obe plati napajata pri skupnem izhodišču: ljubezni do gledališča. /…/

Knjiga predstavlja univerzum, ki ga tisti, ki ustvarja, stke okrog sebe. Če je, kot je povedal avtor v intervjuju z Marinko Poštrak z začetka drugega dela/dejanja, režija predvsem »raziskovanje zgodbe, ki jo moraš spremeniti v pripoved v prostoru«, je knjižna izdaja dodajanje tretje, časovne oziroma spominske dimenzije. Zgodovinska vrednost, ki prerašča osebni arhiv.

Maloprodajna cena: 138 EUR

Publikacijo lahko naročite tukaj. (Poštnina ni vključena v ceno publikacije).

2 zvezka, 1213 strani, 35 cm

ISBN 978-961-7087-21-5

COBISS.SI-ID 115803395

Izdala: Forum Ljubljana in Slovenski gledališki inštitut

Leto izida: 2022

Drugo