15. oktober 2017–31. januar 2018

Dramatik Emil Filipčič

Povod za razstavo je objava nekaterih avtorjevih dramskih tekstov na naši spletni strani. Dramska besedila Emila Filipčiča so bila še pred nekaj leti nazaj težko dostopna: nekatere smo lahko brali le v tipkopisih, druge v gledaliških listih, revijah ali pa jih je avtor objavil kar v svojih romanih. Leta 2014 je pod preprostim naslovom Drame končno izšlo devet njegovih tekstov (Kegler, Ujetniki svobode, Altamira, Bolna nevesta, Atlantida, Psiha, 20th Century Fox, Figaro se ženi in Suženj akcije. S spletno objavo Bakhantk, Župnika, Neuničljivih, Božanske tragedije (File – baron Münhausen),, Butnskale, tragikomedije Veselja dom in scenarija To so zobje divje žene dodajamo besedila, ki niso prišla v izbor za knjižno izdajo ali pa so nastala pozneje.

 

Kljub prostorskim omejitvam želimo z razstavo vsaj opozoriti na številne zapise o avtorju in na gledališko recepcijo njegovih dram, bolj obsežne in izčrpne pa so predstavitve na našem spletnem portalu Digitalna knjižnica slovenskih dramskih besedil, kjer smo lahko brez omejitev predstavili naše knjižnično gradivo, povezano z Emilom Filipčičem in njegovim dramskim ustvarjanjem.

 

 

 

Drugo