Joža Vombergar, Jože Kranjc (urednika)

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto II., številka 6

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto II., številka 6, 1934.

Drugo