Joža Vombergar, Jože Kranjc (urednika)

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto III., številka 5

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto III., številka 5, 1936.

Drugo