Joža Vombergar, Jože Kranjc (urednika)

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto I., številka 4

Drama, mesečna revija za ljudske igravce, leto I., številka 4, 1933.

Drugo